آموزش خیاطی از صفر

Rate this post

تاثیرات نقش پارچه بر اندام

نقش پارچه ازعوامل موثر در لباس محسوب می گردد و می بایست به موازات جنس، رنگ و طرح لباس مورد بررسی قرار گیرد. البته محل قرارگیری هرنقش در لباس نیز همیشه باید در نظر گرفته شود چرا که می تواند تاثیرات متفاوت براندام داشته باشد. قابل ذکر است که رنگ در نقش پارچه دخالت مستقیم داشته و در ارزیابی لباس معمولا رنگ نسبت به نقش پارچه اولویت دارد. در خصوص نقش پارچه منظور هر چیزی است. که می تواند روی سطح پارچه قرارگرفته و یا کارشود مانند چاپ، گلدوزی، رودوزی،تکه دوزی و بافت و… آموزش خیاطی از صفر

به طور کلی می توان نقش پارچه را به گروه های زیر تقسیم نمود:

1- راه راه

این پارچه ها به دو نوع عمودی و افقی تقسیم می شوند. پارچه های راه راه عمودی تاثیر لاغر نمایی دارند ولی در صورتی که راه ها پهن باشند درشت نمایی خواهند داشت. هر اندازه راه ها باریک تر، زمینه پارچه تیره تر، رنگ ها هم خانواده تر، فاصله راه ها کم تر باشد، از تاثیر چاق کنندگی کاسته خواهد شد.

۲- خالدار آموزش خیاطی از صفر

 در پارچه های خالدار هر قدر زمینه تیره تر، خال ها کوچک تر، فاصله ها مناسب تر و تعداد رنگ ها کمتر ورنگ ها هم خانواده تر باشند، تاثیر چاق کنندگی کمتری خواهند داشت. اوج چاق کنندگی در پارچه هایی با خال های خیلی بزرگ است که به توپ توپی معروف اند.

۳-چهار خانه

 چهار خانه ها نیز از نظر ریزی و درشتی، س طوح تشکیل شده، رنگ زمینه، رنگ آمیزی کلی، می توانند مورد بررسی قرار گیرند. بدین صورت که هر چه چهارخانه ها درشت تر، زمینه روشن تر، رنگ ها متضاد تر و سطوح تشکیل یافته عریض تر باشند. تاثیر چاق نمایی بیشتر خواهد شد.

۴-لوزی

لوزی هانیز همانند چهارخانه ها می توانند بررسی گردند. تنها تفاوت آن ها با چهار خانه میزان تمایلشان به خط عمود و افق است. چنان چه به خط عمود مایل باشند پویایی آن ها از چهار خانه بیشتر شده و سکون چهارخانه ها را نخواهند داشت. و دید را به سوی عمود می کشانند و در صورتی که به افق نزدیک شوند. در حالی که پویایی خود را دارا هستند، دید را در افق بیشتر نگه می دارند

۵- کج راه

در پارچه های کج راه تاثیر آن بر روی اندام بستگی به نوع راه دارد. بدین معنا که هر قدر راه ها به عمود نزدیک تر، زمینه تیره تر، راه ها باریک ترورنگ ها هم خانواده ترباشند، تاثیر بزرگ نمایی کمتری خواهند داشت .

۶- جناغی آموزش خیاطی از صفر

در شناسایی تاثیر بصری این نوع نقش باید دید کدام قسمت از اندام (بالاتنه ويا پایین تنه ) را بلند نشان می دهد. چنانچه پایین تنه را بلند نشان دهند قدرانیز بلندتر می کنند. جناغی ها بسته به محل قرار گیری، تاثیرات متفاوتی دارند. به اضافه این که جناغ ها زمانی که تکرار می شوند تاثیر ۷ و ۸ آن ها خنثی می گردد. در نقش پارچه هایی که ۷ و ۸ متناوبا تکرار می شوند بررسی خطوط به نزدیکی و دوری آن ها به خط عمود بستگی دارد. در کل می توان گفت هر قدر ۷ یا ۸ به خط عمود نزدیک تر باشد تاثیر بلند نمایی بیشتری خواهد داشت.

۷- نقش دار

 به طور کلی پارچه های نقش دار نسبت به پارچه های ساده اندام را درشت تر نشان می دهند. ولی هر قدر طرح پارچه ریز تر و رنگ های آن هم خانواده تر، زمینه نیز تیره تر و نقش ها پراکنده تر باشد. تاثیر چاق کنندگی کاسته خواهد شد. قابل ذکر است که در بررسی این گونه پارچه هانوع نقش که از چه خطوط و سطوحی به دست آمده، حائز اهمیت است. در تصاویرنمونه ای از این نوع البسه دیده می شود.

۸- حاشیه دار آموزش خیاطی از صفر

 بستگی به نوع نقش به کار رفته، زمینه، پراکندگی نقوش، رنگ پارچه. ادامه دار بودن نقش در قسمت های ساده و همچنین محل قرار گیری حاشیه، می تواند تاثیرات مختلفی براندام داشته باشد.

9- راپورت دار

 منظور از راپورت تکرار نقوش در پارچه است. چنانچه پارچه ای تکرار نقش داشته باشد. ( مانند بسیاری از پارچه های موجود در بازار ) تاثیر چاق کنندگی و بزرگ نمایی آن نسبت به پارچه ای که در یک قواره، تکرار طرح دیده نمی شود. ( مانند برخی از روسری ها و یا پارچه های پانلی) کمتر است. به بیان دیگر پارچه های راپورت دار از پارچه های بدون راپورت تاثیر چاق کنندگی و بزرگ نمایی کمتری دارند.

مرکز آموزشهای بین المللی IHIM IRAN

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

شعبه شیراز:

تلفن :07136267240

تلفن :07136261436

فکس :07136261436

آدرس : شیراز-قدوسی شرقی-حدفاصل کوچه 8 و 10 -ساختمان IHIM IRAN

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی