ایلتس تخصصی در شیراز

Rate this post

مرکز آموزش های بین المللی صنعت و معدن ایرانیان برگزار کننده دوره های ایلتس تخصصی در شیراز می باشد.

با شرکت در این دوره ها در مدت زمان 4 ماه به آیلتس 6 دست پیدا می کنید.

برای دریافت مشاوره با تلفن های مرکز آموزش تماس حاصل فرمایید.

English Grammar Rules You Need to Get a Higher IELTS Score(2)

قانون های گرامری در زبان انگلیسی برای گرفتن نمره بالا در آزمون آیلتس(2)

The Simple Past and Present Perfect Verb Tenses

When using the past tense, we see these past actions as having no connection with the present. They belong to the past, so we use the past tense to express them.

زمانیکه از فعل زمان گذشته استفاده میکنیم، همه چیز در گذشته اتفاق افتاده است و ارتباطی به زمان حال ندارد.

آنها به گذشته تعلق دارند و ما از فعل گذشته برای بیان آنها استفاده میکنیم.

I ate my breakfast with Tony and then we saw a movie.

من با تونی صبحانه خوردم و سپس ما یک فیلم دیدیم

The action above happened in the past. There is no connection with the present, so we use the simple past.

فعل بالا در گذشته اتفاق افتاده است.

و هیچ ارتباطی به زمان حال ندارد بنابراین از فعل گذشته ساده استفاده میکنیم.

ایلتس تخصصی در شیراز

If, however, the action happened in the past but it has some kind of impact on the present, or if it continues into the present, we need to use the present perfect.

اگر اتفاقی در زمان گذشته افتاده است و اثر آن تا زمان حال ادامه دارد ما نیاز داریم که

از فعل حال کامل یا ماضی نقلی استفاده کنیم.

I haven’t eaten breakfast yet, I’m starving.

من هنوز صبحانه نخورده ام، من گرسنه هستم.

The above is present perfect because it is a past action but it has an obvious impact on the present, the speaker is now hungry.

جمله بالا زمان حال کامل است به دلیل اینکه این یک اتفاق است که در زمان گذشته رخ داده است

اما اثر واضحی در زمان حال دارد. فردی که صحبت میکند الان گرسنه است.

ایلتس تخصصی در شیراز

I have been waiting here since 10 a.m.

The above is present perfect because the action started in the past but is continuing into the present, when the speaker is still waiting.

Why is this useful for IELTS?

In the IELTS speaking test you may have to talk about different events from the past, either about yourself or about other matters. Decide if the actions are still relevant in the present, if they still have an impact or not.

You have more time to make this decision when you are writing than when speaking, but if you practice this rule you’ll be able to think faster.

در آزمون اسپیکینگ آیلتس شما باید در رابطه با اتفاقات مختلف از گذشته چه در رابطه با خود

و چه در مورد موضوعات دیگر صحبت کنید. و باید تصمیم بگیرید که آن اتفاق هنوز به زمان حال ارتباط دارد

و اثر آن در زمان حال احساس می شود یا خیر.

شما زمان بیشتری در زمان نوشتن دارید تا زمانیکه در حال صحبت کردن هستید. اما با تمرین این قانون می توانید

سریعتر فکر کنید.

ایلتس تخصصی در شیراز

Have a look at the following sentences and decide whether to use the past or the present perfect:

این تمرینها را انجام دهید و از فعل گذشته یا فعل زمان حال کامل استفاده کنید:

  1. I ___(start) studying for the IELTS exam two months ago but I still ___(not decide) whether to move to Australia.
  2. According to the bar chart, more women than men ___(take) the course last year.
  3. Entertainment ___(change) a lot since people ___(start) using the Internet every day.
آزمون ایلتس در شیراز آمادگی آزمون ایلتس در شیراز آموزش ایلتس تضمینی در شیراcآموزش ایلتس خصوصی در شیرازآموزش ایلتس در شیرازآموزش کتاب etp ایلتس آموزش مهارت های ایلتس در شیرازآموزش نیمه فشرده ایلتس در شیرازآموزشگاه ایلتس در شیرازایلتس تخصصی در شیرازایلتس در شیرازایلتس تضمینی در شیرازبهترین اساتید ایلتس در شیرازبهترین کلاس ایلتس در شیرازتدریس ایلتس در شیرازدوره فشرده ایلتس در شیرازدوره ایلتس در شیرازieltsتضمینی شیرازieltsدر شیرازIELTSشیرازآزمون ielts شیرازآمادگی ielts در شیرازبهترین آموزشگاه IELTS در شیرازبهترین کلاس IELTS در شیرازدوره تضمینی IELTS در شیرازدوره فشرده IELTS در شیرازمرکز IELTS شیراز مرکز تخصصی IELTS در شیرازآموزشگاه زبان در شیرازبهترین آموزشگاه زبان در شیراز

مرکز آموزشهای بین المللی خانه صنعت، معدن ایرانیان

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

تلفن : 07136261436-07136292004-07136292005

فکس :07136261436

آدرس : ایران-فارس-شیراز-ستارخان-پلاک143

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی