دوره افسر hse در شیراز

40 وظیفه اصلی افسر ایمنی

وظایف افسر ایمنی از این قرار است:

 

1.مسئول ایمنی مسئول نظارت و ارزیابی شرایط خطرناک و ناامن است.

2.پارامترهای محیطی و شخصی رابرای افزایش امنیت پرسنل بهبود می بخشد.

3.اقدامات و شرایط ناایمن را از طریق دستور عمل های موجود کاهش می دهد.

4.در شرایط اضطراری بهترین اقدامات را بر اساس دستور العمل ها انجام می دهد.

5.افسر ایمنی همیشه باید ازشرایط کار پرسنل باخبر باشد و اطلاعاتش را به روز نگه دارد.

دوره افسر hse در شیراز دوره افسر hse در شیراز

6.اطمینان حاصل کند که دستورالعمل های ایمنی در اختیار واحدهای مختلف قرار گرفته است.

7.در جلسات برنامه ریزی برای شناسایی هر گونه خطرات بهداشتی و ایمنی موجود در برنامه کاری روزانه پرسنل شرکت کند.

8.برنامه اقدامات حادثه را برای پیامدهای ایمنی یادآوری کند.

9.بررسی حوادث رخ داده در مناطق ناایمن

10.اطمینان از تهیه و اجرای طرح ایمنی و بهداشت محیط کاری(SSHP).

دوره افسر hse در شیراز دوره افسر hse در شیراز

11.بررسی محیط کاری و ارزیابی شرایط آن

12.هماهنگی جلسات ToolBox (جلسات ایمنی)

13.افسر HSE بخشی از شورای ایمنی پروژه است و تمام تلاش های خود را برای افزایش ایمنی انجام می دهد.

14.افسر ایمنی همه برنامه های ایمنی قرارداد ها را بررسی و تایید می کند.

15.گزارش های ارسالی مربوط به آسيب های وارد شده به هر بخش را تایید می کند.

دوره افسر hse در شیرازدوره افسر hse در شیراز

16.اطمینان حاصل کند که تمامی ابزار و تجهیزات مناسب و ایمن هستند.

17.شیوه های ایمن را در سایت کاری ارتقاء می دهد.

18.دستورالعمل های ایمنی را اجرا کند.

19.آموزش و تمرینات در مورد نحوه مدیریت شرایط اضطراری را انجام می دهد.

20.در مورد تمام حوادث وشرایط احتمالی خطرآفرین تحقیق کند.

دوره افسر hse در شیراز

hse shiraz 300x275 - دوره افسر hse در شیراز

همچنین:

دوره افسر hse در شیراز

21.درمورد شرایط سایت به مقامات بالاتر مرتبا گزارش دهد.

22.تجزیه و تحلیل خطر شغلی را انجام می دهد.

23.استانداردهای ایمنی و سیاست ها را در صورت نیاز تنظیم می کند.

24.وظیفه تامین ایمنی فکری و جانی و مالی پرسنل را برعهده دارد.

25.به نگرانی های پرسنل توجه کند.

دوره افسر hse در شیراز

26.مدیریت جمع آوری و دفع زباله های اضافی

27.به عنوان لینک بین سازمان های دولتی و محلی و پیمانکاران مشغول به کار است.

28.دریافت دستورات صادر شده توسط وزارت کار و عمل کردن به آن .

29.سازمانها و مشاوران خارجی را برای آزمایش OSHA ویا ارزیابی محل کار سازماندهی می کند.

30.حمایت از توسعه سیاست ها و برنامه های بهداشت و درمان

دوره افسر hse در شیراز

31.مشاوره و آموزش موضوعات مختلف مربوط به ایمنی (سطوح سر و صدا، استفاده از ماشین آلات و غیره).

32.انجام ارزیابی ریسک و اجرای اقدامات پیشگیرانه.

33.بررسی سیاست های موجود و اقدامات و به روز رسانی آن ها با توجه به قانون.

34.سازماندهی و آموزش OHS کارکنان و مدیران.

35.بازرسی محل و کار پرسنل برای شناسایی مسائل یا عدم انطباق (به عنوان مثال استفاده از تجهیزات حفاظتی)

دوره افسر hse در شیراز   دوره افسر hse در شیراز

36.نظارت بر نصب، نگهداری، دفع مواد و غیره

37.هر گونه اقدامات یا فرایندهای ناامن را که خطرناک یا ناسالم هستند را متوقف می کند.

38.ضبط و بررسی حوادث برای تعیین علل و رسیدگی به جبران خسارت کارگران

39.گزارش های مربوط به وقایع را آماده کرده و اطلاعات آماری را به مدیریت عالی ارائه می دهد.

40.نظارت و بازرسی PTW را انجام می دهد.

دوره افسر hse در شیراز

دوره افسر hse در شیراز

مرکز آموزشهای بین المللی خانه صنعت، معدن ایرانیان

ارسال پیام

آدرس مرکز

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

تلفن : 07136261436-07136292004-07136292005

فکس :07136261436

آدرس : ایران-فارس-شیراز-ستارخان-پلاک143

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی