دوره طراحی لباس در شیراز

شناخت اصطلاحات در مبانی رنگ شناشی 4

شناخت رنگ و اصطلاحات مربوط به آن از نکات ضروری برای هر طراح به ویژه طراحان لباس می باشد. مبانی هنرهای تجسمی از دروس پایه هنر محسوب شده که شناخت و درک آن برای هر هنرمند ضروری می باشد. در ادامه به توضیح کلمات و نکات کلیدی در مبانی رنگ شناسی می پردازیم . دوره طراحی لباس در شیراز

تأثیر فضایی رنگ: تمامی رنگ ها در زمینه های مختلف تأثیر متفاوتی دارند. مانند:

رنگ بر زمینه سفید: تیره تر و خاموش تر به نظر می آید.

زمینه سیاه: درخشانتر و روشن تر ظاهر میشود.

رنگ خاکستری میانی: حد واسط هستند.

مکمل رنگی: نهایت جلوه و ارزش رنگی را پیدا می کنند.

تأثیر متقابل رنگ ها: دوره طراحی لباس در شیراز

تمامی رنگ ها از نظر همجواری رنگی یعنی سردی و گرمی، تیره و روشن، وسعت و عمق، درجه درخشش بر روی هم تأثیر می گذارند. یکی از مهمترین عوامل در تاثیر رنگها تعداد رنگهاست. چرا که وجود دورنگ در کنار هم با سه رنگ در کنار هم تاثیرات متفاوتی را داراست. البته عواملی چون نور، بافت، جنس، شکل و مواد رنگی در تاثیر متقابل رنگ ها عوامل موثری به حساب می آیند و شامل بخش های زیر می باشند:

1-تغییر وسعت مجازی رنگها (گاهی رنگ ها در کنار هم که قرار میگیرند با وسعتی غیر از آن چه دارند نمایان می شود مثلا زرد بر زمینه سیاه بزرگ تر از همان وسعت از رنگ سیاه بر زمینه زرد نمایان می شود). دوره طراحی لباس در شیراز

۲- تغییر درجه ارزش های رنگی (درجات ارزش های رنگی در مجاورت هم تاثیرات متفاوتی پیدا می کند. مثلا قرمز در مجاورت نارنجی در خشش کمتری نسبت به همان رنگ در کنار بنفش دارد. زیرا قرمز در کنار بنفش گرم تر و درخشنده تر جلوه می کند).

3- تغییر بعد رنگی (گاهی رنگ ها تغییر بعد میدهند، یعنی بعضی از آنها نزدیک تر و برخی دورتر به نظر می رسند مثلا بنفش بر زمینه قرمز دورتر و همان رنگ بر زمینه آبی نزدیک تر به نظر می رسد).

۴- تغییر درجه تیرگی و روشنی رنگها (در این مجاورت رنگی درجه تاریکی و روشنی رنگ ها تغییر میکند.

مثلا سبز در مجاورت زرد، روشن تر و سبز در مجاورت آبی تیره تر به نظر می رسد).

رنگ های کروماتیک: سفید و سیاه و ترکیبات آن دویعنی انواع خاکستری هارا کروماتیک گویند. دوره طراحی لباس در شیراز

سفیدشده های رنگی (تینت): زمانی است که هر رنگی باسفید مخلوط شود مانند صورتی کهاز ترکیب سفید و قرمز است.

سیاه شده های رنگی (شید): رنگ های ترکیبی با مشکی را گویند. مانند رنگ بلوطی که از ترکیب قرمز و مشکی می باشد.

خاکستری رنگی (تون): ترکیب هر رنگ با خاکستری را گویند. مثلا ترکیب قرمز و خاکستری را قرمز خاکستری گویند.

ارزش رنگ: تاریکی با روشنایی رنگ را گویند. رنگ هایی که به سفید نزدیک تر می شوند، رنگ های کم مایه ترورنگ هایی که به سیاه نزدیک می شوند، رنگ های پر مایه تر گویند. دوره طراحی لباس در شیراز

شدت رنگ: رنگ ها می توانند درخشنده و شفاف یا مات و کدر باشند که این خاصیت را شدت رنگ گویند. البته با افزودن رنگ خاکستری به هر رنگی، شدت آن کاهش یافته و در حقیقت مات تر به نظر می آید.

اشباع رنگ: خلوص کامل رنگ را گویند، به نحوی که هیچ مشکی با سفیدی به آن اضافه نشده باشد.

ردیف رنگ های مونوکرومیک (تک رنگ): ردیف رنگ با سفید شده و سیاه شده و خاکستری شده همان رنگ را گویند.

طیف رنگهای مکمل: ترکیب دو رنگ مکمل در چرخه رنگ که می تواند با سفید، سیاه خاکستری ترکیب شود. این ترکیبات می تواند در چند مرحله صورت گیرد و تعداد رنگ های بینابین بیشتری را ایجاد نماید.

ردیف رنگ های هم خانواده (همجوار): ترکیب دورنگ هم خانواده در چرخه رنگ که می تواند این ترکیبات با سفید، سیاه و یا خاکستری هم باشد و یا دارای ته رنگ های مشترک باشد مانند زرد سبز، زرد وزرد نارنج. دوره طراحی لباس در شیراز

کیفیت رنگی: طول موج نورها سبب برانگیختن حساسیت چشمی می شود. این ویژگی را که سبب بازشناسی رنگ های هم ارزش از یکدیگر می شود را کیفیت رنگی گویند. کیفیت رنگی کیفیتی است که رنگی را از رنگ دیگر با همان توان روشنایی، با همان زینگی رنگی و به ویژه با همان زینگی تاریک-روشن، متمایز می کند.

زینگی (ته رنگ) (لون) : تغییرات حالت بازتابی رنگ در دایره رنگ شناسی و میل آن به سوی رنگ هم جوارش را زینگی گویند. هر زينه تاریک و روشن را یک Hue نامند. اما زینگی رنگی، درجات روشن تا تیره یک رنگ را نامند.

روشنی (وضوح) رنگ: زينة نورانیت و پرتوافکنی رنگ را وضوح رنگی گویند. هر چقدر پرتوافکنی یک رنگ کمتر باشد، روشنی آن کمتر است.

اشباع (فشردگی) رنگی: نشان دهنده درجه نزدیکی یک رنگ به رنگ ناب مربوط به آن است. دوره طراحی لباس در شیراز

خاکستری های بی رنگ: به خاکستری هایی که از ترکیب سیاه و سفید حاصل شوند، گویند. خاکستری های رنگی: به رنگهای غیراشباع که درجه درخششان به گونه های مختلف کاسته

شده خاکستری رنگی گویند. به چند روش می توان رنگ اشباع را ناخالص و غیراشباع نمود: اگر یک رنگ را با سفید، سیاه، یا توأما سفید و سیاه (خاکستری) و یا مکمل آنها و یا حتی مجموعه رنگ های نامبرده خاکستری و مکمل هررنگ ترکیب کنیم ناخالص و غیراشباع می شوند.

 

مرکز آموزشهای بین المللی خانه صنعت، معدن ایرانیان

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

تلفن : 07136261436-07136292004-07136292005

فکس :07136261436

آدرس : ایران-فارس-شیراز-ستارخان-پلاک143

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی