هزینه کلاس آیلتس در شیراز

Rate this post

هزینه کلاس آیلتس در شیراز با توجه به کیفیت آموزش و تعداد ساعات آموزشی و تیم اساتید متفاوت است.

مرکز آموزش های بین المللی صنعت و معدن ایرانیان به عنوان برگزارکننده تخصصی دوره های فشرده 4 ماهه آیلتس

از پایه تا نمره 6 می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد روند برگزاری دوره با ما در تماس باشید.

هزینه کلاس آیلتس در شیراز

Comparing Adjectives

You should use adjectives as often as you can to describe people or things because they prove you have a wide range of vocabulary in speaking and writing. You may need to compare them using comparatives or superlatives, depending on what you are trying to say. There are a few rules you need to keep in mind:

زمانی که میخواهید کسی یا چیزی را شرح دهید میتوانید از صفت استفاده کنید، استفاده از صفت ها ثابت می کند که شما از طیف گسترده ای از کلمات در صحبت کردن و نوشتن برخوردار هستید. قوانینی در این رابطه وجود دارد که نیاز است آنها را به خاطر بسپارید:

هزینه کلاس آیلتس در شیراز

  • Most one syllable adjectives take -er and -est at the end to form the comparative and the superlative.

زمانیکه صفت بیش از یک بخش داشته باشد انتهای آن  er   و  est  برای حالت مقایسه ای و صفت عالی استفاده میشود.

Examples:مثال

My plan is safer than yours.

This is the safest plan of them all.

  • Two-syllable adjectives can form the comparative and superlative either by adding -er and -est or by using more and the most. In most cases, both forms can be used.

هزینه کلاس آیلتس در شیراز

Examples: مثال

This is a simpler version of what I’ve just said.

I’ve never lifted a heavier bag.

This is the narrowest path I’ve ever walked on.

His was the most complete answer I got.

  • Adjectives of three or more syllables use more and the most to form the comparative and the superlative.

برای صفات بیش از سه بخش ( سیلاب) از more و  the most  استفاده می شود.

هزینه کلاس آیلتس در شیراز

Examples:

I’ve never heard a more beautiful song.

This is the most interesting story I’ve ever read.

Pay special attention to irregular adjectives that don’t follow the rules above:

بعضی از صفات از قوانین گفته شده در بالا تبعیت نمی کنند. به صفات زیر توجه ویژه داشته باشد:

good ⇒ better ⇒ the best

bad ⇒ worse ⇒ the worst

far ⇒ farther ⇒ the farthest

little ⇒ less ⇒ least

In the IELTS exam you may want to use adjectives to prove your wide range of vocabulary, but pay attention to spelling while taking the writing test.

  • Adjectives ending in consonant + y: The y changes to an i when adding -er or -est.

برخی از صفات در آخر آنها حرف  y  وجود دارد که زمان تغییر صفت به  i تبدیل شده و  er و est به پایان کلمه اضافه میشود.

Examples:

Shiny ⇒ shinier ⇒ shiniest

Icy ⇒ icier ⇒ iciest

  • Adjectives ending in e: The e is dropped when adding -er or -est.

Examples:

Polite ⇒ politer ⇒ politest

Gentle ⇒ gentler ⇒ gentlest

  • Adjectives ending in a consonant with a single vowel preceding it, double the consonant when adding -er or -est.

Examples:

Big ⇒ bigger ⇒ biggest

Red ⇒ redder ⇒ reddest

Sad ⇒ sadder ⇒ saddest

تمرین:

لطفا جای خالی را با صفت مناسب پر کنید:

هزینه کلاس آیلتس در شیراز

Have a look at the following sentences and fill in the gaps with the correct comparative or superlative form:

  1. This is the ___(fast) route to our destination.
  2. The salad your mom makes is ___(delicious) than this one.
  3. His report is ___(comprehensive) than I expected it to be.

آزمون آیلتس

مرکز آموزشهای بین المللی IHIM IRAN

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

شعبه شیراز:

تلفن :07136267240

تلفن :07136261436

فکس :07136261436

آدرس : شیراز-قدوسی شرقی-حدفاصل کوچه 8 و 10 -ساختمان IHIM IRAN

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی