کلاس اموزش آیلتس شیراز

14 نکته که به listening ازمون ایلتس شما کمک میکند.

1 -به تمامی سواالت جواب دهید. سواالت نمره منفی ندارند. وقت خود را برای سواالتی که جواب ان ها را نمیدانید
هدر ندهید. حدس بزنید و ادامه دهید. کلاس اموزش آیلتس شیراز
2 -به جمع و مفرد بودن کلمات دقت کنید. اگر سوال مستلز پاسخ جمع است جواب مفرد نادرست است.
3 -پاسخ سواالت به همان ترتیبی که در فایل صوتی میشنوید می اید.
4 -برای شنیدن یک جواب غیر منتظره آماده باشید. هنگامی که دو نفر در حال برنامه ریزی هستند. آنها ابتدا
موافقت می کنند که در یک زمان خاص یکدیگر را مالقات کنند، اما سپس ذکر می شود که نمی توانند در مورد
زمان جدید تصمیم بگیرند.

5 -در اتقال پاسخ های صحیح به پاسخ نامه دقت کنید و به محدودیت کلمات(کلمات منفی)پاسخ های خود در
پاسخنامه توجه کنید! کلاس اموزش آیلتس شیراز

6 -سواالتی که جواب ان ها با d/c/b /aمشخص شده است را فقط با همین حروف جواب دهید و نیاز به نوشتن
جواب کامل گزینه ها نیست.
7 -وقتی از شما خواسته می شود جمله ای را با دو کلمه کامل کنید و پاسخ صحیح به طور مثال “کت چرم” است،
“کتی که از چرم” ساخته شده است جواب صحیحی نیست و الزاما باید تعداد کلمات خواسته شده را در نظر
بگیرید.

8 -کلماتی مانند part -time یک کلمه محاسبه میشوند . کلاس اموزش آیلتس شیراز

9 -اعداد چند رقمی مانند 1995 یک عدد محاسبه میشوند.
10-بر آنچه گوینده می گوید تمرکز کنید، نه اینکه چگونه گفته می شود.
11 -جمالت را به صورت کامل یادداشت نکنید – نکات کلیدی را یادداشت کنید و به طور خالصه بنویسید. شما فقط
که بعدا در به یاداوری اطالعات کمک کنید. ً باید آنقدر بنویسید به حافظه خود
12-سعی کنید بین اطالعات ضروری و غیر ضروری تمایز قائل شوید. اگر دو نفر در مورد برنامه ریزی شام
صحبت می کنند، مهم است که تاریخ / ساعتی را که در نهایت بر سر آن توافق می کنند، بدانید. سایر تاریخ
ها/زمان هایی که تعیین می کنند بی ربط هستند. کلاس اموزش آیلتس شیراز
13-سعی کنید حدس بزنید گوینده قرار است چه بگوید. گویندگان اغلب نکاتی را می گویند که قبالً می خواستند در
مورد آن صحبت کنند. این به شما این امکان را می دهد که با طرح ذهنی اولیه خود شروع کنید و سپس آن را
کامل کنید.
14-به پادکست های آیلتس گوش دهید، یادداشت برداری کنید. پادکست های مناسب با سطح خود را میتوانید در ادرس
اینستاگرام زیر دریافت کنید: اینجا کلیک کنید

 

مرکز آموزشهای بین المللی خانه صنعت، معدن ایرانیان

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

تلفن : 07136261436-07136292004-07136292005

فکس :07136261436

آدرس : ایران-فارس-شیراز-ستارخان-پلاک143

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی