کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

Rate this post

ویژگی های ظاهری و کاربردی پارچه کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

با توجه به اهمیت مطالعه مستقیم پارچه برای کسب اطلاعات دقیق از نرمی یا زبری، افت و چین، نازکی با ضخامت و موارد مشابه دیگر، در این قسمت به نحوه بررسی پارچه برای شناخت بیشتر در طراحی و انتخاب مدل لباس پرداخته میشود. کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

پشت و روی پارچه

معمولا اولین نکته ای که در بررسی پارچه به آن پرداخته می شود تشخیص پشت و روی آن است. طبیعی است که ماهیت پارچه در قسمت رویی خوشایندتر و طرح بافت مشخص تر و رنگ ها درخشان ترند. اگر طرح های پشت و روی پارچه متفاوت باشد تشخیص پشت و روی آن بسیار ساده است، زیرا در یک رو اثر تاری و در روی دیگر اثر پودی نمایان است و غالبا نقشه و طرح سنگین روی پارچه و نقشه و طرح سبک پشت پارچه را تشکیل میدهد. کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

چنانچه پارچه طرح مخصوص یا چاپ رنگی داشته باشد، واضح است که طرح و رنگ شاخص در قسمت روی پارچه خواهد بود.

درصورتی که پارچه ساده باشد و عملیات تکمیلی روی آن انجام نگرفته باشد، طرفی که صاف است و پرزهای کمتری دارد روی پارچه است.

برای تشخیص روی پارچه، اگر از لبه پارچه، در مقابل نور، به سطح آن نگاه کنیم، میزان کم یا زیاد بودن پرزهای پارچه را در دو طرف می توانیم مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنیم.

چنانچه عملیات تکمیلی در پارچه انجام گرفته باشد(مانند پرزدار کردن پارچه)، در این صورت طرف پرزدار روی پارچه خواهد بود. در صورتی که طرح بافت ساتین باشد، روی پارچه براق تر از پشت آن به نظر می آید. کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

راستای پارچه (راه پارچه)

راه یا راستای پارچه همیشه به موازات لبه ترکی پارچه است و اغلب تار نامیده می شود. لبه ترکیه له بافته شده محکمی است که در امتداد طول پارچه در هر دو طرف پارچه ادامه دارد. محکم ترین نخها در جهت طولی پارچه ادامه داشته و کمترین کشیدگی را دارند.

مقاومت تار از پود بیشتر است. اگر پارچه آهار داشته باشد، دلیل آن آهاری است که به نخ های تار زده میشود ولی به نخ های پود آهار نمی زنند و از این طریق به راحتی می توان جهت و راستای پارچه را تشخیص داد. البته این در مورد پارچه هایی است که هنوز مراحل تکمیل روی آنها انجام نگرفته باشد، زیرا با شستشو آهار پارچه گرفته میشود. کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

در پارچه هایی با نخ های رنگی و راه راه معمولا راه های رنگی در امتداد تارها قرار دارند و در مورد پارچه های چهارخانه با طرح پیچازی که با مستطیل های رنگی ایجاد می شوند معمولا ضلع بزرگتر مستطیل در امتداد تارها قرار می گیرد.

نخهای تار معمولا ظریف تر از نخهای پود انتخاب می شوند و تراکم نخهای تار در پارچه معمولا بیشتر از تراکم نخهای پود است.

راه عرضی پارچه (بی راه پارچه) کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

راه عرضی بافتی است که از یک لبه ترکی به لبه دیگر بر راه طولی پارچه عمود است و به آسانی می توان آن را تشخیص داد. نخ های راه عرضی، به صورت تارهای عرضی و بیشتر به نام پود معروف اند.

هیچ گاه نخهای پود را آهار نمی زنند. کشش پارچه در جهت پود بیشتر است و در بعضی از مدل ها، با توجه به نیاز به افت پارچه، از بیراه پارچه برای طراحی و برش الگو استفاده میشود. کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

برای یافتن اریب کامل، راه پارچه روی بی راه قرار می گیرد، تا زاویه صحیح ۴۵ درجه به دست آید. پارچه اریب همیشه حالت ارتجاعی بیشتری از راه عرضی پارچه دارد. از حالت اریب پارچه در طراحی مدل های مختلف از جمله دراپه استفاده میشود.

سنگینی یا وزن پارچه

افت و سنگینی پارچه، نوع طراحی چین ها، پیلی ها، یا شکل دراپه را تعیین می کند. این امر در پارچه های سبک (مانند ارگانزا) با پارچه های دارای افت و وزن بیشتر (مانند مخمل) بسیار متفاوت است. کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

نوع بافت پارچه

نوع بافت در شکل گیری پیلی و چین تاثیر گذار است و در کاربری پارچه در قسمت مورد نظر نیز اهمیت دارد. مثلا هنگام به کار گیری پارچه هایی با بافت باز و درشت، باید در مدل یا بخش مناسبی که زیباترین تاثیر را در زیبایی لباس داشته باشد از این نوع پارچه استفاده کرد.

حس زیردست پارچه کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

این حس در تماس مستقیم با انواع پارچه حاصل می شود که از جمله آنها می توان به خشکی، نرمی، زبری، و یا لطافت پارچه و موارد دیگر اشاره کرد. این موضوع در مورد لباس هایی که تماس بیشتری با بدن دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. ارتباط پارچه با بدن و تاثیر پارچه بر بدن از نکات مهم و اساسی است که باید به آن توجه داشت. مثلا در انتخاب و طراحی پارچه برای لباس های زیر و راحتی منزل، توجه به نرمی و لطافت و جذب رطوبت اهمیت خاصی دارد. در حالی که برای لباس های کار انتخاب پارچه های بادوام و با استحکام بالا اهمیت بیشتری دارد.

رنگ پارچه

رنگ پارچه نیز اهمیت ویژه ای دارد و در گروه های سنی مختلف، استفاده از آن برای زنان، مردان یا کودکان و در فصول متفاوت و در مکان های مختلف ارزش های متفاوتی دارد. از آن جایی که هر رنگ کاربرد ویژه ای دارد. توجه به رنگ و ارزش های گوناگون آنها در طراحی و تهیه لباس بسیار مهم است.

عرض پارچه

یکی از عوامل مهم دیگر در بحث طراحی لباس، عرض پارچه است. با بررسی عرض پارچه و توجه به محدودیت های موجود در برخی از پارچه ها. از جمله چرمهای طبیعی و یا برخی از پارچه های دست بافت، با عرض کم و متفاوت می باشند. می توان طرحهایی متناسب با ویژگیهای خاص این پارچه ها ارائه کرد. در طراحی لباس برای این گروه از پارچه ها باید با روشهای غلبه بر محدودیت های آن آشنا بود و بدین ترتیب مدل هایی مناسب با این پارچه ها که عرض زیادی ندارند ارائه کرد.

قیمت پارچه

چه نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار است، چون مدل طراحی شده باید متناسب و جوابگوی نوع و قیمت پارچه و انتظار مشتری باشد دقت عمل، حساسیت و توجهی که در ارائه طرح و مدل برای

پارچه های گران قیمت صورت می گیرد بسیار بیشتر از پارچه های ارزان قیمت است.

قیمت پارچه یکی از عوامل مهم در خرید آن می باشد . با توجه به این که همه افراد توان خرید پارچه های گران قیمت را ندارند. پس توجه به مباحث اقتصادی و قیمت پارچه، بر طراحی و ارائه طرح و مدل تاثیر گذار است و از آن جایی که میان قیمت پارچه و کیفیت آن ارتباط مستقیمی وجود دارد، در مورد پارچه هایی که دارای کیفیت بالاتری می باشند. مصرف کننده دقت و توجه بیشتری در تهیه آن صرف خواهد کرد.

در مجموع، کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

تمام مباحثی که به آنها اشاره شد از قبیل حس زیردست. نقش، جنس، بافت و به طور کلی رفتار پارچه در شرایط متفاوت و حتی محدودیت هایی از قبیل قیمت، فراوانی جنس و فصول استفاده. در انتخاب نوع پارچه بر مبنای کاربرد آن تاثیر گذار است. پارچه ها به دلیل ساختار متفاوت، دارای نازکی، ضخامت، شفافیت، ماتی رنگ، سنگینی، سبکی و مواردی از این دست می باشند. که حالت و رفتار پارچه را تشکیل میدهند. آشنایی با حالات پارچه از طریق دیدن، لمس کردن و توجه به ویژگیهای پارچه در شرایط مختلف، شناخت ما را نسبت به پارچه افزایش می دهد.

به همین علت، تداوم در تمرین، جمع آوری نمونه پارچه های متفاوت، تهیه آلبوم و کامل کردن آن در طول زمان سبب افزایش شناخت خواهد شد. آگاهی از حالت های پارچه و آفت آن در شرایط مختلف. و مطالعه نوع چین و پیلی و بقیه موارد الحاقی به پارچه، این اطلاعات را غنی تر و جامع تر خواهد کرد. کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

به طور کلی، پارچه ها را به لحاظ ویژگی های ظاهری می توان به چند گروه اصلی تقسیم کرد: پارچه های شفاف (مانند حریر و ارگانزا)، ..

انواع پارچه های نیمه شفاف (مانند ژرژت، حریر گلدار)، …

پارچه های براق (مانند ساتن، تافته، و زربفت)، …

از پارچه های پرزدار (مانند مخمل ساده، مخمل کبریتی، پارچه های حوله ای، موهر، پوست و …) پارچه های لغزنده و سیال (مانند ژرسه، حریر، ژرژت و نوع خاصی از ابریشم)، …

پارچه های مخت (مانند جین، کتان، برزنت)، …

نوع پارچه های بافت دار (مانند تور، دانتل، گیپور، بافت حصیری، پشمی درشت بافت)، … کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

 همچنین پارچه های خشک و آهاردار(مانند تافته، ارگانزا و برخی از انواع تور) و …

کلاس خیاطی صنعت و معدن شیراز

مرکز آموزشهای بین المللی IHIM IRAN

ارسال پیام

ساعت کار

از شنبه تا پنج شنبه 8.30 صبح الی 8.30 شب.

اطلاعات تماس:

شعبه شیراز:

تلفن :07136267240

تلفن :07136261436

فکس :07136261436

آدرس : شیراز-قدوسی شرقی-حدفاصل کوچه 8 و 10 -ساختمان IHIM IRAN

پست الکترونیک:info@shirazihim.com

شبکه های اجتماعی