بهترین راه برای رسیدن به آرزوها بیداری است. پل والری

دوره جامع نرم افزارهای معماری

 

این دوره به شکل یک پکیج از نرم افزارهای مرتبط با معماری طی 180 ساعت برگزار می شود که شامل نرم افزار های زیر می باشد:

1-Rhino

2-Landscape

3-Revit

4-Grasshopper

5-Auto cad

6-Sketchup

7- Photoshop معماری

8-3dsmax+vray

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه